I Szczeciński Zalew Mysli

„Największe owoce są zawsze  efektem bezbronności”

Henri J.M.Nouwen

PRZESŁANIE

Zgromadzeni na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie, silni i słabi, znani i nieznani uczestnicy sympozjum pod hasłem: „Silny potrzebuje słabego” pragną zaświadczyć jednym, wspólnym i donośnym głosem, że choć wszyscy jesteśmy słabi, to są wśród nas dotknięci słabością w sposób szczególny. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, fizycznie, nieuleczalnie chore, uzależnione, bezdomne, dotknięte tragediami rodzinnymi, życiowymi mają coś do przekazania.. Pragniemy zwrócić uwagę społeczeństwa na tę grupę społeczną , gdyż stanowi ona niewyobrażalny potencjał życiodajnych sił. Utarło się przekonanie, że słabi to nieodłączna klientela opieki społecznej, przedmiot zabiegów programów pomocowych, medialnych akcji – zatem to ci, którzy ciągle wyciągają rękę po pieniądze podatników.. Czy słabi potrafią tylko brać? Silni chwilowo, którzy pochylają się nad słabymi mogą zaświadczyć o tym, że doświadczają szczególnego paradoksu: dając – znacznie więcej otrzymują. Spotkanie ze słabością własną i cudzą jest w stanie rodzić siłę do życia.
Obecność słabych stanowi zaproszenie dla silnych do opuszczenia własnego ego, zatrzymania się na moment w codziennej gonitwie. Słabi prowadzą silnych do odkrycia przy tej okazji, że ludzkie cierpienie, oswojone zranienia mogą mieć walor życiodajny.
Marzy nam się taka edukacja i kultura, które umożliwiają młodemu pokoleniu, aktywne wzrastanie w duchu poszanowania i oswajania słabości własnych i cudzych w imię budowania podstaw społeczeństwa głęboko ludzkiego.

zdj.sympozjum silny potrzebuje słabego zamek2008

SYMPOZJUM „SILNY  POTRZEBUJE  SŁABEGO. Miejsce słabości w relacjach międzyludzkich”
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
22 listopada 2008

PROGRAM

Wprowadzenie – muzyczne intro: „That a Wonderful World”: Radek Jabłoński–piano,  Irek Leciejewski –gitara,  Maciej Marcinkowski – saksofon,  Marek Dorożyński – skrzypce, Zespół Piosenki Naiwnej

Sesja przedobiednia /sobota/ – relacje międzyludzkie, sala Anny Jagiellonki

Prowadzenie: red.Wiesława Piećko

 1. „Czy w dobrych relacjach można ominąć słabość?”-  red  Zbigniew Nosowski,”Więź” Warszawa (przeczytaj tekst)
 2. „Życie na granicy śmierci – nawiązanie dialogu”  –    ks. Leszek Woroniecki, hospicjum, Szczecin (przeczytaj tekst)
 3. „Czy słaby, cierpiący może być pożyteczny?”- Jadwiga Markur, niepełnosprawna malarka, Szczecin (przeczytaj tekst)
 4. „Osoba z zespołem Down`a –między fantazją a rzeczywistością”  –  Tadeusz.Sobolewski, Warszawa, ojciec córki z zespołem Down`a, krytyk filmowy (przeczytaj tekst)
 5. „Poświęcam się czy korzystam z przywileju? Paradoks siły i słabości”- Arkadiusz Więcko, Szczecin,   Fundacja Dom  Rodzinny w Łysogórkach  p.w. Dzieciątka Jezus (przeczytaj tekst)
 6. „Słabość jako instrument wychowania narodu wybranego”- Wojciech Jędrzejewski OP, Łódź (przeczytaj tekst)

salon ofert dla wolontariuszy organizacji, ruchów na rzecz słabych

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i uczestników – Prowadzenie Wiesława Piećko

Sesja poobiednia  /sobota/ – panorama zranionych, odrzuconych (przeczytaj tekst)

 1. „Moją siłą jest moja słabość” Elżbieta Linartowicz, Poradnia Pedagogiczna „Akademos” Szczecin (przeczytaj tekst)
 2. „Integracja społeczna ludzi zdrowych i niepełnosprawnych na przykładach” – Beata Kropidłowska,    Stowarzyszenie Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych ”Warto być” w Policach (przeczytaj tekst)
 3. „Co chcą nam powiedzieć zranieni, odrzuceni?”– siostra M. Chmielewska, Fundacja „Chleb Życia”/ (przeczytaj tekst)
 4. „Panorama zranionych, odrzuconych – mity i rzeczywistość” – / głos przedstawicieli ruchów,    placówek na rzecz: m.in. uzależnionych, bezdomnych, więźniów, dotkniętych tragedią, samotnością//:
  – Towarzyszenie człowiekowi w telefonie zaufania – dr Anna Murawska, Szczecin (przeczytaj tekst)
  – Moja droga do trzeźwości – Marek Dorożyński, Szczecin (przeczytaj tekst)
  – Szkoła znoszenia słabości tych co nas niszczą – Ks. Piotr Filipowski, Szczecin (przeczytaj tekst)
  – Co chcą nam powiedzieć więźniowie? – ks.Robert Kos, Szczecin (przeczytaj tekst)

Panel poobiedni – Prowadzenie: Beata Kropidłowska

SALA BOGUSŁAWA – koncert

KONCERT GALOWY pt.„Zespół Piosenki Naiwnej i jego goście” /z udziałem: E.Adamiak,, J. Kleyffa, S. Nowaka, O. Krysian oraz  szczecinian: R. Leoszewskiego, zespołów: Blue Bossa i  Chorych na Odrę z Olkiem Różankiem/

Organizator:

– Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach dla Upośledzonych Umysłowo Sierot p.w. Dzieciątka Jezus  /www.fundacja-dom-rodzinny.org.pl/

Partnerzy:

–  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademos” Szczecin

– Stowarzyszenie Wspierające Integrację  Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych   „Warto być” w Policach

Brak możliwości komentowania.