XI Szczeciński Zalew Myśli 2018

Dobro wspólne.

28.11.-01.12.2018       Zamek Książąt Pomorskich  i  okolice

Organizator:  Fundacja Jandrzejówka
Współorganizator:   Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Partner:   Filharmonia  Szczecińska im. Jana Karłowicza
Patronat medialny
Ogólnopolski:
-kwartalnik „WiĘŹ” www.wiez.pl/czasopismo/
Lokalnie:
-„Panorama7” – gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie, www.smdab.szczecin.pl
-INFOLUDEK Szczeciński Portal  Informacyjny   www.infoludek.pl
Współpraca:  I LO im.M.Skłodowskiej-Curie , V LO  im.A.Asnyka,  Kooperatywa  Łaźnia
Dobrodzieje:    ludzie dobrej woli

Przesłanie

„Musimy odzyskać świat w którym wszyscy dostajemy podarunki, ale i wszyscy mamy obowiązki./…/Niemal we
wszystkim polegamy na instytucjach rynku i państwa pozostawiając bardzo mało przestrzeni na osobistą
sprawczość i zobowiązania moralne”

David Bollier – „Dobro wspólne dla każdego”

 

Szanowni Państwo

Dobro wspólne to te rzeczy , które nie mają właściciela, a z których wszyscy korzystają” –  taką próbę definicji prezentuje David Bolier, amerykański ekspert kommoners, od wielu lat podróżujący po świecie w poszukiwaniu współczesnych przejawów troski o wspólne dobro.                P raktyka komuny wykoślawiła nam rozumienie dobra wspólnego sprowadzając je do dobra dostępnego dla wszystkich, ale bez  jego  poszanowania czyli dobra bezpańskiego! Tymczasem –jak podkreśla D.Bolier – „dobro wspólne jest w istocie etyką – sposobem na wyjście poza homo economicus, samolubną, kalkulującą, zachłanną na korzyść jednostkę, jaką chcą nas widzieć politycy i ekonomiści. Dobro wspólne zakłada, że ludzie są bardziej skomplikowani, że większe bogactwo naszych zachowań może być wpisane w strukturę naszych instytucji społecznych. Dobro wspólne zakłada ważną rolę samoorganizacji i samorządu, uzupełniających, a zarazem będących wyzwaniem dla rządu państwowego. W bardziej ogólnym sensie, w dobru wspólnym chodzi o opiekę nad tym wszystkim, co posiadamy wspólnie, jako ludzie. O dbałość, abyśmy to dziedzictwo chronili i przekazali, nieumniejszone, następnym pokoleniom. To obejmuje wszystko, od dziedzictwa wiedzy i kultury, przez spójność naturalnych ekosystemów, przestrzeń publiczną i tradycje społeczności, niezbędne do życia wspólnie użytkowane lasy, łowiska i uprawy, aż do niezliczonych innych zasobów, jakie moralnie lub prawnie współposiadamy.

Najdziwniejsze jest to,  że owe zasoby użytkowe są zasadniczo niewidzialne, gdyż istnieją poza obszarem Państwa i Rynku. Nawet, jeśli są dostrzegane, to traktuje się je jako bezwartościowe, bowiem mają mało wspólnego z prywatną własnością, rynkiem, lub geopolityką. Mimo, że użytkowe dobra wspólne zapewniają utrzymanie około dwóch miliardów ludzi na Ziemi, dwa najpopularniejsze w USA podręczniki ekonomii (Samuelson & Nodhaus oraz Stieglitz & Walsh) całkowicie ignorują dobra wspólne jako wiarygodny, atrakcyjny model utrzymania się. Utrzymania – należy dodać – traktowanego nie jako minimum przetrwania, ale ale jako zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego, zamiast maksymalizacji wymiany towarowej (rynkowej).

Z racji swej „niewidzialności”, dobra wspólne są dzisiaj zagłuszane i niszczone przez siły rynku, często z katastrofalnymi rezultatami [dla ludzi]. Naszym wyzwaniem, wierzę, jest dostrzec dobro wspólne – i znaleźć nowe sposoby, aby je chronić i wzmacniać.”

 

Krótkie powstanie solidarnościowe non violence w sierpniu`80 rozbudziło w nas apetyt na głęboko  ludzkie społeczeństwo. Okres transformacji ustrojowej przyniósł z kolei wielkie rozczarowanie. Czy podążanie za dobrem wspólnym to kolejna utopia czy też sukcesywnie odkrywana  „trzecia droga” dla współczesnych społeczeństw, skoro struktury budowane na systemie reprezentacji partyjnej poszerzają krąg ludzi obojętnych na sprawy wspólne, a obywatele coraz bardziej oddalają się od siebie?   Gośćmi naszego sympozjum będą m.in. : dr  hab.   Ryszard  Stocki  z Krakowa, psycholog społeczny , Silke Helfrich z Jeny, międzynarodowa ekspertka od dobra wspólnego, stale współpracująca z D.Bolierem, dr Maciej Zięba OP, dominikanin z Warszawy, Jerzy Słoma Słomiński ze wsi Dąbrówka. Sympozjom na zamku towarzyszą wystawy fotografii, malarstwa. W  tym roku będzie to wystawa fotografii autorstwa Pawła Pingota, fotografa amatora z niepełnosprawnością intelektualną, członka szczecińskiej wspólnoty międzynarodowego ruchu „Wiara i Swiatło”, który podzieli się własnymi obserwacjami świata i ludzi.

Tradycyjnie już zalew myśli zwieńczy koncert. W Sali Kameralnej Filharmonii Szczecińskiej soliści z niepełnosprawnością intelektualną z Zespołu Piosenki Naiwnej  podejmą na scenie swoich gości  m.in. Piotra Wyleżoła, znanego pianistę jazzowego z Krakowa, by skonfrontować ze sobą dwa podejścia do improwizacji.  Będą też obiecujący wykonawcy z naszego Miasta.

Nasuwa się pytanie: czy warto publicznie wymieniać myśli,  skoro najczęściej dochodzi do …kłótni? Winniśmy stale uświadamiać sobie, że naszymi  myślami i działaniem kierują przyjęte na wstępie założenia. Kłopot w tym , ze najczęściej pozostają one w ukryciu jako nieuświadomione. Gdybyśmy włożyli wysiłek by wyszły one na „światło dzienne”,  łatwiej byłoby nam zrozumieć  skąd się biorą nasze i cudze poglądy. Może wtedy  przeszłaby nam ochota  wykłócania się o swoje racje, a nabierając większej wyrozumiałości dla siebie i  innych, chętniej podążalibyśmy w kierunku poszukiwania wspólnego dobra?

Zapraszamy na zamek do szczerej rozmowy .  Wstęp wolny ( z wyjątkiem koncertu)

Arek Więcko, koordynator projektu Szczeciński Zalew Myśli  i współpracownicy:  dr hab.Iwona Jazukiewicz, prof.US, Elżbieta i Timm Stuetz, Joanna i Grzegorz Zadrożny

 

PROGRAM

Sympozjum na zamku „Dobro wspólne”

SOBOTA    01.12.2018,  g. 11.00-14.00    Sala  Literacka na Zamku Książąt Pomorskich /nad kinem Zamek/, wstęp wolny

SESJA I   Renesans dobra wspólnego

11.00    Wprowadzenie: Jarema Piekutowski, Szczecin-Warszawa

11.05-11.30    Każdy człowiek jako dobro wspólne powierzone nam przez Boga poprzez rodziców – dr hab. Ryszard Stocki ,  Kraków, wykładowca  Akademii Ignatianum Kraków, psycholog, doradca,  zajmuje się partycypacją w zarządzaniu biznesem, stylami życia, współautor książki „Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata”, przygotowuje książkę o złożoności świata, prowadzi blog : http://myindex.stocki.org/pl/

11.30-11.55   Polska jako dobro wspólne – dr Maciej Zięba OP , Warszawa –  dominikanin, opozycjonista, działacz Solidarności na Dolnym Śląsku jeszcze jako osoba świecka, założyciel Instytutu Tertio Millenio,  publicysta, pisarz, zajmuje się   społeczną nauką kościoła  w życiu gospodarczym, w tym: spuścizną myśli społecznej Jana Pawła II, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku/2007-2010/

11.55 -12.20  Logika rynku a logika dobra wspólnego. Problemy z definicją dobra wspólnego – Silke Helfrich, Jena / Niemcy/, studiowała języki romańskie oraz pedagogikę na Uniwersytecie im. Karola Marksa w Lipsku, od połowy lat 90. zaangażowana w politykę rozwoju,  w latach 1999 – 2007 była dyrektorem regionalnego Biura Fundacji im. Heinricha Bölla dla Ameryki Środkowej, Kuby i Meksyku zajmującego się kwestiami globalizacji, gender, praw człowieka, od 2007 roku prowadzi niezależną działalność . Jest współautorką i wydawczynią książek poruszających zagadnienia commons (dobra wspólnego): „Who Owns the World? The Rediscovery of the Commons”, (Do kogo należy świat? Ponowne odkrycie wspólnych właścicieli), Monachium 2009,  edytorka książki: Elinor Gestrom „Was mehr wird, wenn wir teilen” ( Czego będzie więcej, gdy będziemy dzielić się), Monachium 2011 ,  „Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat”(Dobro  wspólne. Nowy wymiar polityki poza rynkiem i państwem) „, 2012, wspólnie z Davidem Bollierem: „The Wealth of the Commons beyond Market and State” (Bogactwo dobra wspólngo przekraczające rynek i państwo), 2012,  „Patterns of Commoning„(Wzorce wspólnego dzielenia się), 2015,  jest pierwszą blogerką prowadzącą blog o zagadnieniach commons w języku niemieckim: commonsblog.de2, współzałożyła  Instytut Commonsów w Niemczech

12.20-12.45   Rozmowa z publicznością

12.45-13.05  Przerwa na kawę, otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Pawła Pingota, niepełnosprawnego członka wspólnoty „Wiara i Światło” we współpracy z Marcinem Delektowskim pn. „Natura jako dobro wspólne”

13.05 -13.10   Ogłoszenie wyników konkursu intermedialnego dla uczniów 1LO w ramach programu edukacyjnego „Od idei się zaczyna”  we współpracy Fundacji Jandrzejówka i grona pedagogicznego szkoły

SESJA II   Praktyki  dobra wspólnego

13.10-13.25    Winetou zatroskany o dobro wspólne. Spuścizna filozoficzna pisarza  Karola May`a – Timm Stuetz, Glinna,  artysta fotografik, mistrz reportażu,  członek FIAP, publicysta, pasjonuje się rejestracją ludzkich losów,  autor wielu albumów   m.in. Zeesboote,  Peru, Images Moralia, wielololetni prezes Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego

13.25 -13.35    Dom jako dobro wspólne –  „Jandrzejówka” w Starych Łysogórkach – Arkadiusz Więcko, Szczecin, wieloletni uczestnik szczecińskiej wspólnoty międz. ruchu „Wiara i Światło”, której członkowie od 1989r. sprawują faktyczną opiekę nad „Jandrzejówką”, zagrodą podarowaną szczecińskim wspólnotom „WiŚ” przed trzydziestu laty przez trzech  zaprzyjaźnionych kapłanów: Jana Kazieczko, Andrzeja i Jerzego Steckiewiczów,  wraz z żoną Marzeną założyciel Fundacji Dom Rodzinny w Łysogórkach (obecna nazwa: Fundacja Jandrzejówka), która  sprawuje prawną opiekę nad  domem – miejscem wakacyjnych obozów szczecińskich wspólnot „WiŚ”

13.35-13.50   Pokój jako dobro wspólne – Jerzy Słoma Słomiński , Dąbrówka na Lubelszczyźnie,  magister sztuk pięknych, wcielenie Don Kichota, orędownik wiejskiej spółdzielczości,  wytwórca  bębnów, muzykant, projektant ekologicznych domów, pomysłodawca Domu Kultury Pokoju

13.50 – 14.00       Podsumowanie

Imprezy towarzyszące

CZWARTEK    29.11.2018,  g. 19.30  Kooperatywa Łaźnia, Koński Kierat 1, (Ip.), wstęp wolny KINO ZA WIDNOKRĘGIEM. Dokumenty filmowe: Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”, Marinaleda, wspólnota amiszów – wybrane  projekty społeczne realizujące idee dobra wspólnego.  Prowadzenie: Robert Dziaman

PIĄTEK   30.11.2018ok.g.12.00  Aula V LO  ul.Czesława

– Konferencja specjalna dla młodzieży – „Dlaczego dobro wspólne?” Silke Helfrich.

PIĄTEK   30.11.2018 , Kooperatywa Łaźnia, Koński Kierat 1, (Ip.), g.  19.00,  wstęp wolny

Debata: Katalog dóbr wspólnych.

Z udziałem: radnych, przedstawicieli NGOSów, mieszkańców Szczecina. Gość specjalny: Silke Helfrich, Jena /Niemcy/. Moderator:  Jerzy Słoma Słomiński, wieś Dąbrówka na Lubelszczyźnie

 

SOBOTA    01.12.2018 , g.19.00   Sala Kameralna Filharmonii Szczecińskiej, bilety 50zł  w przedsprzedaży: Bilety.fm na zamku oraz przed koncertem

 Koncert  „Dobrze wspólnie” z cyklu
           Zespół Piosenki Naiwnej    i jego goście:
                    Piotr Wyleżoł   z Krakowa           piano jazz

oraz niespodzianka

Brak możliwości komentowania.