XI Szczeciński Zalew Myśli 2018

DOBRO WSPÓLNE

28.11.-01.12.2018       Zamek Książąt Pomorskich  i  okolice

Przesłanie

„Musimy odzyskać świat w którym wszyscy dostajemy podarunki, ale i wszyscy mamy obowiązki./…/Niemal we
wszystkim polegamy na instytucjach rynku i państwa pozostawiając bardzo mało przestrzeni na osobistą
sprawczość i zobowiązania moralne”

David Bollier – „Dobro wspólne dla każdego”

Szanowni Państwo

Praktyka komuny wykoślawiła nam rozumienie dobra wspólnego sprowadzając je do dobra dostępnego dla wszystkich, ale bez  jego  poszanowania czyli jako dobra bezpańskiego! Tymczasem – jak podkreśla D.Bolier – „stawanie się dobra wspólnego jest w istocie postawą etyczną –  sposobem na wyjście poza homo economicus, samolubną, kalkulującą, zachłanną na korzyść jednostkę, jaką chcą nas widzieć politycy i ekonomiści. Dobro wspólne zakłada, że ludzie są bardziej skomplikowani, że większe bogactwo naszych zachowań może być wpisane w strukturę naszych instytucji społecznych. Dobro wspólne zakłada ważną rolę samoorganizacji i samorządu, uzupełniających, a zarazem będących wyzwaniem dla rządu państwowego. W bardziej ogólnym sensie, w dobru wspólnym chodzi o opiekę nad tym wszystkim, co posiadamy wspólnie, jako ludzie. O dbałość, abyśmy to dziedzictwo chronili i przekazali, nieumniejszone, następnym pokoleniom. To obejmuje wszystko, od dziedzictwa wiedzy i kultury, przez spójność naturalnych ekosystemów, przestrzeń publiczną i tradycje społeczności, niezbędne do życia wspólnie użytkowane lasy, łowiska i uprawy, aż do niezliczonych innych zasobów, jakie moralnie lub prawnie współposiadamy.

Najdziwniejsze jest to,  że owe zasoby użytkowe są zasadniczo niewidzialne, gdyż istnieją poza obszarem Państwa i Rynku. Nawet, jeśli są dostrzegane, to traktuje się je jako bezwartościowe, bowiem mają mało wspólnego z prywatną własnością, rynkiem lub geopolityką.”

My Polacy  mamy do odrobienia   lekcję , gdyż krótkotrwałe powstanie solidarnościowe non violence w sierpniu`80 skończyło się  zbyt szybko, by można je było przekuć w konkretne rozwiązania instytucjonalne. Apetyt  na głęboko  ludzkie społeczeństwo  pozostał więc niezaspokojony . Nasz kolejny zalew myśli jest próbą podjęcia tego wyzwania…

Arek Więcko

PROGRAM

CZWARTEK    29.11.2018,  g. 19.30  Kooperatywa Łaźnia, ul Koński Kierat 14/15, wstęp wolny KINO ZA WIDNOKRĘGIEM. Dokumenty filmowe: Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”, Marinaleda, wspólnota amiszów – wybrane  projekty społeczne realizujące idee dobra wspólnego.  Prowadzenie: Robert Dziaman

PIĄTEK   30.11.2018ok.g.12.00  Aula V LO  ul.Czesława

– Konferencja specjalna dla młodzieży – „Dlaczego dobro wspólne?” Silke Helfrich.

PIĄTEK   30.11.2018 , Kooperatywa Łaźnia , ul Koński Kierat 14/15, g.  19.00,  wstęp wolny

Debata: Katalog dóbr wspólnych.

Z udziałem: radnych, przedstawicieli NGOSów, mieszkańców Szczecina. Gość specjalny: Silke Helfrich, Jena /Niemcy/. Moderator:  Jerzy Słoma Słomiński, wieś Dąbrówka na Lubelszczyźnie

SOBOTA    01.12.2018 , g.19.00   Sala Kameralna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, bilety 50zł  w przedsprzedaży: Bilety.fm na zamku oraz przed koncertem: w hallu Filharmonii

 

Sympozjum na zamku „Dobro wspólne”

SOBOTA    01.12.2018,  g. 11.00-14.00    Sala  Literacka na Zamku Książąt Pomorskich /nad kinem Zamek/, wstęp wolny

SESJA I   Renesans dobra wspólnego

11.00    Wprowadzenie: Jarema Piekutowski, Szczecin-Warszawa

11.05-11.30    Każdy człowiek jako dobro wspólne powierzone nam przez Boga poprzez rodziców – dr hab. Ryszard Stocki ,  Kraków, wykładowca  Akademii Ignatianum Kraków, psycholog, doradca,  zajmuje się partycypacją w zarządzaniu biznesem, stylami życia, współautor książki „Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata”, przygotowuje książkę o złożoności świata, prowadzi blog : http://myindex.stocki.org/pl/

11.30-11.55   Polska jako dobro wspólne – dr Maciej Zięba OP , Warszawa –  dominikanin, opozycjonista, działacz Solidarności na Dolnym Śląsku jeszcze jako osoba świecka, założyciel Instytutu Tertio Millenio,  publicysta, pisarz, zajmuje się   społeczną nauką kościoła  w życiu gospodarczym, w tym: spuścizną myśli społecznej Jana Pawła II, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku/2007-2010/

11.55 -12.20  Logika rynku a logika dobra wspólnego. Problemy z definicją dobra wspólnego – Silke Helfrich, Jena / Niemcy/, studiowała języki romańskie oraz pedagogikę na Uniwersytecie im. Karola Marksa w Lipsku, od połowy lat 90. zaangażowana w politykę rozwoju,  w latach 1999 – 2007 była dyrektorem regionalnego Biura Fundacji im. Heinricha Bölla dla Ameryki Środkowej, Kuby i Meksyku zajmującego się kwestiami globalizacji, gender, praw człowieka, od 2007 roku prowadzi niezależną działalność . Jest współautorką i wydawczynią książek poruszających zagadnienia commons (dobra wspólnego): „Who Owns the World? The Rediscovery of the Commons”, (Do kogo należy świat? Ponowne odkrycie wspólnych właścicieli), Monachium 2009,  edytorka książki: Elinor Gestrom „Was mehr wird, wenn wir teilen” ( Czego będzie więcej, gdy będziemy dzielić się), Monachium 2011 ,  „Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat”(Dobro  wspólne. Nowy wymiar polityki poza rynkiem i państwem) „, 2012, wspólnie z Davidem Bollierem: „The Wealth of the Commons beyond Market and State” (Bogactwo dobra wspólngo przekraczające rynek i państwo), 2012,  „Patterns of Commoning„(Wzorce wspólnego dzielenia się), 2015,  jest pierwszą blogerką prowadzącą blog o zagadnieniach commons w języku niemieckim: commonsblog.de2, współzałożyła  Instytut Commonsów w Niemczech

12.20-12.45   Rozmowa z publicznością

12.45-13.05  Przerwa na kawę, otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Pawła Pingota, niepełnosprawnego członka wspólnoty „Wiara i Światło” we współpracy z Marcinem Delektowskim pn. „Natura jako dobro wspólne”

13.05 -13.10   Ogłoszenie wyników konkursu intermedialnego dla uczniów 1LO w ramach programu edukacyjnego „Od idei się zaczyna”  we współpracy Fundacji Jandrzejówka i grona pedagogicznego szkoły

SESJA II   Praktyki  dobra wspólnego

13.10-13.25 Dobro wspólne kontra trzeci sektor NGO`s. Na przykładzie Domu „Jandrzejówka” w Starych Łysogórkach  – Arkadiusz Więcko, Szczecin, wieloletni uczestnik szczecińskiej wspólnoty międz. ruchu „Wiara i Światło”, której członkowie od 1989r. sprawują faktyczną opiekę nad „Jandrzejówką”, zagrodą podarowaną szczecińskim wspólnotom „WiŚ” przed trzydziestu laty przez trzech  zaprzyjaźnionych kapłanów: Jana Kazieczko, Andrzeja i Jerzego Steckiewiczów,  wraz z żoną Marzeną założyciel Fundacji Dom Rodzinny w Łysogórkach (obecna nazwa: Fundacja Jandrzejówka), która  sprawuje prawną opiekę nad  domem – miejscem wakacyjnych obozów szczecińskich wspólnot „WiŚ”

13.25 -13.40       Pokój jako dobro wspólne – Jerzy Słoma Słomiński , Dąbrówka na Lubelszczyźnie,  magister sztuk pięknych, wcielenie Don Kichota, orędownik wiejskiej spółdzielczości,  wytwórca  bębnów, muzykant, projektant ekologicznych domów, pomysłodawca Domu Kultury Pokoju

13.40 – 14.00       Podsumowanie

 Koncert  „Dobrze wspólnie” z cyklu

Zespół Piosenki Naiwnej    i jego goście:

Piotr Wyleżoł   z Krakowa           piano jazz

Słoma

Ferajna z niebuszewskich podwórek

Organizator:  Fundacja Jandrzejówka
Współorganizator:   Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Partnerzy: Filharmonia  Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza, Akademia Sztuki
w Szczecinie
Patronat medialny
Ogólnopolski:
-kwartalnik „WiĘŹ” www.wiez.pl/czasopismo/
Lokalnie:
-„Panorama7” – gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie, www.smdab.szczecin.pl
-INFOLUDEK Szczeciński Portal  Informacyjny   www.infoludek.pl
Współpraca:  Akademia Sztuki, I LO im.M.Skłodowskiej-Curie , V LO  im.A.Asnyka,  Kooperatywa  Łaźnia
Dobrodzieje: ludzie dobrej woli,   Restauracja Syryjska Palmyra

Brak możliwości komentowania.