Przesłanie Zalewu Myśli

Szanowni Państwo!

Po kilkuletniej przerwie powracamy do spotkań w ramach Szczecińskiego Zalewu Myśli w nowej formule: „Ważne książki są z nami” i nowym miejscu: w Auli Książnicy Pomorskiej. To będzie cykl spotkań z autorami w których ważne przesłanie książki stanowić będzie dobry punkt wyjścia do rozmowy.

 

„Wszyscy maja rację dopóki Boga nie ma w ich wnętrzach
a gdy Bóg realnie w nich króluje
to nikt nie ma racji”

o. Mieczysław Wołoszyn

„Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma bliźniego za brata”

o. Raniero Cantalamessa

IMG_5102

Szczeciński Zalew Myśli gościł w katach 2008-2018 na Zamku Książąt Pomorskich z jesiennymi sympozjami na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z imprezami towarzyszącymi: koncerty z cyklu „Zespół Piosenki Naiwnej i jego goście”, wystawy fotograficzne, spektakle teatralne, debaty społeczne, które odbywają się w listopadzie począwszy od 2008 roku. Organizatorowi tych spotkań – Fundacji Dom Rodzinny JANDRZEJÓWKA przyświecała od początku, idea pogłębionej refleksji nad ważnymi aspektami życia w społeczeństwie głęboko ludzkim: miejscem słabości, bezinteresowności, postawy dziecięctwa, prawdy, ciszy, odwagi bycia sobą w relacjach międzyludzkich, nowymi paradygmatami edukacji podążającej ku wspólnocie. Uczestnicy tych konferencji, zarówno ci znani jak i szerzej nieznani występują na zamku, nie tyle z pozycji autorytarnych racji, co gotowi są – podążając własnymi drogami, nie rzadko odmiennymi światopoglądowo – spoglądać w tym samym kierunku! Łączy ich przeświadczenie, że dialog, mimo ujawnianych różnic, jest możliwy i bywa owocny dla każdej z uczestniczących w nim stron. Niebagatelną rolę w naszych spotkaniach odgrywa publiczność – jej uwaga w słuchaniu, dopowiedzenia i stawiane pytania wnoszą zawsze nowe aspekty i inspiracje do tematu przewodniego. Podejmujemy wysiłek zapraszania prelegentów, którzy potrafią różnić się na sposób piękny, bez uciekania do emocji czy argumentów ad personam.

Rozmawiając z drugim, tak naprawdę rozmawiamy ze sobą, poszerzając strumień światła, inspirując siebie nawzajem. Pogłębiając „zalew myśli” tworzymy „internetową biblioteczkę” – zasobne źródło przemyśleń, doświadczeń, inspiracji płynące od osób praktykujących na co dzień życie nie tracące z pola widzenia osób słabszych, potrzebujących. Nasze zamkowe spotkania, to nie jest „wąska” inicjatywa „na rzecz”, to raczej szeroka perspektywa spoglądania z różnych stron w tym samym kierunku.

Liczymy, że nasze konferencje będą stanowić inspirację dla osób poszukujących głębszego sensu życia, zwłaszcza ludzi młodych, a pragnienie sensu zaprowadzi ich do ludzi, jeszcze słabszych od nich samych. Oby ze zdumieniem było im dane wtedy poczuć rodzącą się siłę z własnej i cudzej słabości…

Arkadiusz Więcko, pomysłodawca SZM, fundator fundacji Jandrzejówka

Brak możliwości komentowania.