Przesłanie Zalewu Myśli

“Potrzebna jest klarowność i oczyszczenie naszego życia. Powinniśmy być chrześcijanami nie po to, aby zmieniać innych i ich nawracać, ale by spotykać ich z pokorą i szacunkiem na ich własnym terenie, na którym się znajdują”

Jean Vanier

IMG_5102

Szczeciński Zalew Myśli to jesienne sympozja na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z imprezami towarzyszącymi: koncerty z cyklu „Zespół Piosenki Naiwnej i jego goście”, wystawy fotograficzne, spektakle teatralne, debaty społeczne, które odbywają się w listopadzie począwszy od 2008 roku. Organizatorowi tych spotkań – Fundacji Dom Rodzinny JANDRZEJÓWKA przyświecała od początku, idea pogłębionej refleksji nad ważnymi aspektami życia w społeczeństwie głęboko ludzkim: miejscem słabości, bezinteresowności, postawy dziecięctwa, prawdy, ciszy, odwagi bycia sobą w relacjach międzyludzkich, nowymi paradygmatami edukacji podążającej ku wspólnocie. Uczestnicy tych konferencji, zarówno ci znani jak i szerzej nieznani występują na zamku, nie tyle z pozycji autorytarnych racji, co gotowi są – podążając własnymi drogami, nie rzadko odmiennymi światopoglądowo – spoglądać w tym samym kierunku! Łączy ich przeświadczenie, że dialog, mimo ujawnianych różnic, jest możliwy i bywa owocny dla każdej z uczestniczących w nim stron. Niebagatelną rolę w naszych spotkaniach odgrywa publiczność – jej uwaga w słuchaniu, dopowiedzenia i stawiane pytania wnoszą zawsze nowe aspekty i inspiracje do tematu przewodniego. Podejmujemy wysiłek zapraszania prelegentów, którzy potrafią różnić się na sposób piękny, bez uciekania do emocji czy argumentów ad personam.

Rozmawiając z drugim, tak naprawdę rozmawiamy ze sobą, poszerzając strumień światła, inspirując siebie nawzajem. Pogłębiając „zalew myśli” tworzymy „internetową biblioteczkę” – zasobne źródło przemyśleń, doświadczeń, inspiracji płynące od osób praktykujących na co dzień życie nie tracące z pola widzenia osób słabszych, potrzebujących. Nasze zamkowe spotkania, to nie jest „wąska” inicjatywa „na rzecz”, to raczej szeroka perspektywa spoglądania z różnych stron w tym samym kierunku.

Liczymy, że nasze konferencje będą stanowić inspirację dla osób poszukujących głębszego sensu życia, zwłaszcza ludzi młodych, a pragnienie sensu zaprowadzi ich do ludzi, jeszcze słabszych od nich samych. Oby ze zdumieniem było im dane wtedy poczuć rodzącą się siłę z własnej i cudzej słabości…

Wychodząc od własnego doświadczenia spotkania z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie pragniemy przybliżać światu ich szczególne dary: zdolność bezwarunkowej akceptacji, prostoty życia i radowania się nim. Pragniemy podążać drogą wolną od wyścigów i udowadniania sobie racji; chcemy zacząć zwyczajnie polepszać społeczne relacje tworząc przyczółki bardziej ludzkiego środowiska.

Nie byłoby domu w Łysogórkach, tej Fundacji, Zespołu Piosenki Naiwnej, tych zamkowych sympozjów i wielu innych dobrych rzeczy, bez szczecińskich wspólnot międzynarodowego ruchu „Wiara i Światło”. Wspólnoty te skupiają osoby niepełnosprawne intelektualnie , ich rodziny i przyjaciół. Naszym „słabym” Przyjaciołom dziękujemy z tego miejsca za dar bezinteresownej przyjaźni, dziecięcą ufność i wiarę, radość z najprostszych przejawów życia. Cenimy to sobie najbardziej…

Arkadiusz Więcko, pomysłodawca SZM

Brak możliwości komentowania.