Wyniki konkursu 2011

Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach p.w. Dzieciątka Jezus
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

I KONKURS  INTERMEDIALNY

„Czy musimy się ścigać? O co w życiu chodzi najbardziej?”

lub

„Prawda ma swoją cenę – moje doświadczenia”

towarzyszący sympozjum „Prawda w oczy kole?” w ramach IV Szczecińskiego Zalewu Myśli na Zamku Książąt Pomorskich – listopad 2011

O G Ł O S Z E N I E     W Y N I K Ó W

Jury w składzie:

– przedstawiciel Fundacji Dom Rodzinny w Łysogórkach: Arkadiusz Więcko-przewodniczący Jury  oraz polonistki I LO: mgr Agnieszka Kubacka, dr Agnieszka Kochan- nauczycielka religii, mgr Elżbeta Krzemieńska, mgr Monika Trybocka- polonistki w I LO na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2011r., po zapoznaniu się z ośmioma zgłoszonymi pracami uczniów I LO w Szczecinie postanowiło przyznać następujące nagrody:

NAGRODA GŁÓWNA / cyfrowy aparat fotograficzny ufundowany przez Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność”, tygodniowy letni pobyt dla 3 osób w domu „Jandrzejówka” w Starych Łysogórkach  w Dolinie Odry, 4km od Siekierek w terminie uzgodnionym z Fundacją/  dla

Kamili FAŁAT   kl.Ia
za pracę: „Czy musimy sie ścigać? O co w życiu chodzi najbardziej?”

3 WYRÓŻNIENIA /albumy historyczne wydane i ufundowane przez szczeciński oddział IPN, płyty CD, pendrive’y ufundowane przez Agencje Reklamową „Oskar Wegner”/ dla:

Kamila GZIKA   kl.Ia
za pracę: „Prawda ma swoją cenę – moje doświadczenia” (tekst)

Patrycji POSYŁAJKO    kl.Ia
za pracę: „Prawda ma swoją cenę – moje doświadczenia” (tekst)

Damiana SZTUCKIEGO    kl.Ia
za pracę: „Czy musimy sie ścigać? O co w życiu chodzi najbardziej?” (tekst)

Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów była możliwość  wystąpienia z własnym referatem podczas ogólnopolskiego sympozjum pt.„Prawda w oczy kole? Miejsce prawdy w życiu człowieka” na Zamku Książąt Pomorskich w sali Anny Jagiellonki w dniach:  18.11./pt/- w debacie o godz.18.00 i 19.11./sob./ w II sesji o godz.12.15.

Brak możliwości komentowania.