Regulamin konkursu

KONKURS INTERMEDIALNY dla uczniów I LO w Szczecinie – projekt edukacyjny „Od idei się zaczyna”

Regulamin konkursu

  1. Forma: rozprawa, referat, fotografia, praca plastyczna/dla uczniów 1 LO w Szczecinie towarzyszącego corocznym, jesiennym sympozjom organizowanym przez Fundację Dom Rodzinny w Łysogórkach – na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach Szczecińskiego Zalewu Myśli

1.1 Tematyka konkursu związana jest każdorazowo z tematem przewodnim sympozjum.

1.2 W skład Jury wchodzą:

-przedstawiciel Fundacji

– poloniści z I LO

2.Kryteria oceny prac konkursowych 2.1.
Członkowie Jury po zapoznaniu się z pracami dzielą  się swoimi spostrzeżeniami wyrażając je w formie punktowej w skali maksymalnie do 2 punktów według przyjętych następujących kryteriów:

a/ FORMA     /łącznie w p.a/ maksymalnie: 4 pkt /

a.1 dojrzałość, oryginalność formy  /0-2 pkt/
a.2 styl, język  /0-2 pkt/

b/ MYŚL        /łącznie w p.b/ maksymalnie 8 pkt/

b.1 zgodność treści z tematem  /0-2 pkt/b.2 logika argumentacji tez /0-2 pkt/b.3 celność, błyskotliwość uwag  /0-2pkt/
b.4 komunikatywność, przejrzystość myśli  /0-2pkt/

c/ WRAŻLIWOŚĆ, WIEDZA o ŻYCIU  /łącznie  w p.c/ maksymalnie: 8 pkt /

c.1 obecność w pracy moralnych dylematów  /0-2 pkt/,
c.2 wykorzystanie w treści własnych, osobistych doświadczeń  /0-3pkt/ c.3 dobór niebanalnych przykładów na poparcie tez  /0-3pkt/

2.2.Łącznie uczestnik konkursu może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Listę laureatów ogłasza Jury na dwa tygodnie przed kolejnym Zalewem Myśli.

2.3.Każdy członek JURY ocenia prace wg trzech powyższych kryteriów niezależnie. Ostateczna ocena pracy uczestnika konkursu stanowi średnią arytmetyczną  jurorskich ocen. W przypadku równej ilości punktów decyduje werdykt wyłoniony w toku dyskusji jurorów. Jury pozostawia sobie prawo końcowego werdyktu i podziału puli nagród pośród laureatów.

2.4 Laureaci konkursu literackiego mają przywilej publicznego zaprezentowania fragmentów swojej nagrodzonej pracy podczas trwania sympozjum.

Brak możliwości komentowania.