Wyniki konkursu 2013

Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach p.w. Dzieciątka Jezus we współpracy z
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

O G Ł A S Z A J Ą     W Y N I K I

III KONKURSU  INTERMEDIALNEGO

„Kiedy jestem sobą?”

towarzyszącego

sympozjum „Sobą być odwagę mieć” w ramach VI Szczecińskiego Zalewu Myśli

na Zamku Książąt Pomorskich   29-30 listopada 2013 zorganizowanego przez szczecińską Fundację Dom Rodzinny w Łysogórkach

Jury w składzie: przedstawiciel Fundacji Dom Rodzinny w Łysogórkach: Arkadiusz Więcko-przewodniczący Jury, koordynator Szczecińskiego Zalewu Myśli  oraz   polonistki I LO: mgr Agnieszka Kubacka, dr Anna Kondracka-Zielińska
na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2013r., po zapoznaniu się z ponad dwudziestoma pracami literackimi i kilkunastoma pracami plastyczno-fotograficznymi zgłoszonymi przez uczniów I LO w Szczecinie, postanowiło przyznać następujące nagrody w kategoriach:

PRACE  LITERACKIE:

Nagroda główna      Weronika SALOMON  kl.Ic (tekst) za interesujące spostrzeżenia i wnioski dotyczące życia szkolnego, literacki pazur i receptę na bycie sobą dla wchodzących w nowe środowisko młodych ludzi

I nagroda      Iwona WALERCZYK (tekst)  kl.If za dojrzałość sformułowań i przemyśleń o byciu sobą oraz talent literacki i styl pisania, które nas zachwyciły

II nagroda    Katarzyna STASZEK  kl.IIIi za niebanalny pomysł i kompozycję pracy oraz pokazanie jak można sobie radzić z trudnościami życiowymi pozostając sobą

Wyróżnienia:

 Maciej KOWALCZYK (tekst)   za podkreślenie  roli odwagi w stawaniu się sobą i liczne literackie przykłady

Katarzyna PENDEL  kl.IIIi  (tekst) za dojrzałość przemyśleń  i podkreślenie, że wstawaniu się sobą trzeba się liczyć z potrzebami innych ludzi

Alicja USZYŃSKA  kl.IIIi  za celne wskazanie warunków koniecznych, przeszkód i granic w stawaniu się sobą, pokazanie, że bycie sobą jest ważną wartością

 

FOTOGRAFIA , PLASTYKA:

Wyróżnienie:  Dominika Gruźlewska IIb / instalacja plastyczno-zdjęciowa/ za plastyczny pomysł pokazania związku człowieka z naturą aspekcie  bycia sobą

 

Jury nie przyznało dodatkowych nagród w tej kategorii ze względu na fakt,że autorzy pozostałych prac nie potrafili wyjść poza stereotyp bycia sobą jako pasji zabrakło czytelnej pracy konceptualnej!

Oficjalne wręczenie nagród nastąpiło w sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich 30 listopada podczas ogólnopolskiego sympozjum pt.”Sobą być odwagę mieć”. Nagrody wręczyli sygnatariusze Projektu Edukacyjnego „Od idei się zaczyna”:

– ze strony Fundacji Dom Rodzinny w Łysogórkach – prezes Marek Dorożyński

– ze strony I LO w Szczecinie – pani Dyrektor Ewa Budziach

 

Fundatorzy nagród rzeczowych:

Unity Line

Agencja Reklamowa Oskar Wegner

Rada Rodziców I LO im.M. Skłodowskiej –Curie w Szczecinie

 

Fundatorzy biletów dla laureatów konkursu na grudniowe koncerty w Szczecinie:

Free Blues Club

Koncerty.com

Dom Kultury SŁOWIANIN      

Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów konkursu była możliwość  zaprezentowania przez uczniów I LO, wybranych fragmentów własnych prac literackich oraz ekspozycja prac zdjęciowo-plastycznych w trakcie sympozjum  na Zamku Książąt Pomorskich.

P.S. Fundacja jako Organizator dziękuje z tego miejsca nauczycielkom I LO: pani dr Agnieszce Kochan, koordynatorce z ramienia szkoły Projektu Edukacyjnego „Od idei się zaczyna”  i pani mgr Agnieszce Kubackiej oraz wolontariuszom ze szkoły za szczególną pomoc w sprawnym przebiegu VI Szczecińskiego Zalewu Myśli „Sobą być odwagę mieć”. 

Brak możliwości komentowania.