Przesłanie TWÓJ BÓG. Kim jest?

Motto: „Każdy, czy to wierzący czy ateista ma swoją przygodę – spotkanie z Bogiem.
Problem tkwi w tym, jaki sposób istnienia mu przysądzimy”
ks. Tomasz Halik

Ostatnie nasze zamkowe spotkanie w ramach Zalewu Myśli dotyczyło wymiaru
wspólnotowości życia społecznego. Uznaliśmy, że człowiek wyraża się w pełni nie
pojedynczo, ale w odniesieniu do drugiego, kiedy tworzą razem wspólnotę. Biorąc pod
uwagę ułomność naszej natury, tak po ludzku, każda wspólnota skazana jest prędzej czy
później na wyniszczające kłótnie i niezrozumienie prowadzące do wrogości i rozpadu.
Potrzeba więc każdemu z nas stałej dbałości o własny rozwój duchowy, by przestrzeń
wspólnotową zasilać źródłem energii przekraczającej ludzkie ograniczenia i przezwyciężać
tym sposobem ludzkie ułomności.
– Kim jest twój Bóg? W tytułowym pytaniu kryje się nasz sposób widzenia Boga, to jak Go
sobie wyobrażamy, jaką miarę doń przykładamy, jakie przyznajemy Mu miejsce w naszym
życiu.
– Co nam grozi gdy przestajemy się liczyć z Jego żywą obecnością? To wążne by udzielić
sobie uczciwej i pogłębiającej odpowiedzi. Od tego zależy przecież jakość naszego życia, na
ile będzie ono zanurzone w autentycznej wspólnocie i szczęśliwe.
– Jeśli miłość niezłomna za jaką tęsknimy stanowi spoiwo autentycznej ludzkiej wspólnoty,
to jaką drogą mamy realny dostęp do źródła jej nieskończonych zasobów?
Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania prowadzą nas ku wyjątkowej przestrzeni
spotkania: relacjom człowieka z transcendentnym wymiarem rzeczywistości.
Chcemy też odnieść się do takich dróg „oswajania” Boga jak: pasja, interpretacja
wydarzeń, które nas spotykają, przebóstwianie życia, nasze własne projekcje.
– W czym lepsze jest życie w którym kierujemy się wiarą? Czy ateista może być dobrym
człowiekiem? Czy wiara jest tylko czasową podpórką? Do czego potrzebny jest ludziom
wierzącym kościół? Czy tylko tu możemy spotkać Boga? Jak wygląda realny kontakt z
Bogiem? Kiedy wiara w Boga przyjmuje charakter dewocyjny, fundamentalistyczny? Jak się
chronić przed banalizowaniem, uprzedmiotowianiem Boga? Zapraszamy Państwa na
zamek do wspólnych poszukiwań odpowiedzi.

Brak możliwości komentowania.