Objaśnienie terminu (próba definicji): „młody szczecinianin”

*Objaśnienie terminu /próba definicji/:

„młody szczecinianin” to ten, kto w dniu ubiegania się  o nabycie prawa do takiej działki spełnia łącznie zawarte w podpunktach następujące warunki /kryteria/:

 

a/ nie ukończył 38 roku życia

 

b/ uczęszczał** do szkół szczecińskich na poziomie podstawowym i średnim co najmniej przez 12 lat  albo przepracował*** w Szczecinie na pełnym etacie przez minimum 10 lat

 

d/ pozostaje w swoim pierwszym  związku małżeńskim

 

e/ posiada ze związku małżeńskiego co najmniej dwoje dzieci.

 

**kryterium to wydaje się lepsze od: „zamieszkiwania”/uzasadnienie: narażenie na nadużycia z tytułu fikcyjnych meldunków/

 

***okres studiów zalicza się w poczet lat przepracowanych tym, którzy uczęszczali w Szczecinie do szkół na poziomie podstawowym  / do szkół średnich trafiają już uczniowie przyjezdni!/

uzasadnienie: przywilej z tytułu wkładu pracy dla miasta przez ich rodziców ew.dziadków

Brak możliwości komentowania.