DOPŁYWY MYŚLI

dopl      Skoro zgodziliśmy się na publiczne dopuszczenie do głosu człowieczej TAJEMNICY złożonej w osobach kruchych, upośledzonych, rozchwianych, nieprzystosowanych – to ośmielamy się poprzez te rubrykę dopuścić do głosu również myśli ryzykowne, nie do końca jasne, inspirujące, nowatorskie choć może czasami nieokrzesane za pomocą których człowiek chce lepiej rozumieć świat. Nie rościmy sobie przy tym prawa do ich oceny. Mało  miejsca przyznajemy sobie  w życiu dla „głośnego myślenia”, za mało by móc odważnie pójść DALEJ W GŁĄB… Ucztujmy więc czerpiąc satysfakcje ze świeżych dopływów myśli.

Arek Więcko

p.s. Są to wystąpienia „luźno” związane z tematami przewodnimi Zalewów Myśli, a publikujemy je za zgodą autorów nie biorąc odpowiedzialności za ich treści.

 

Brak możliwości komentowania.