Szczeciński Zalew Myśli 2014

german

Życie jest darem od nielicznych dla wielu,
od tych którzy wiedzą i mają dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają.

A. Modigliani

V I I    S z c z e c i ń s k i   Z a l e w   M y ś l i   `2014

PIĘKNY UMYSŁ. Wyzwania dla edukacji.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  21-22 listopada 2014

Organizator: Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach

Szanowni Państwo!

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na atrybuty pięknego umysłu. Traktujemy to spotkanie jako preludium do poszukiwań nowych paradygmatów edukacji. To edukacja, obok rodziny, stanowi główne ogniwo kształtowania społeczeństwa głęboko ludzkiego. O jakiego człowieka więc nam chodzi w wychowaniu? Jak powinna wyglądać edukacja, by potrafiła kształtować młode umysły w kierunku, by stawały się piękne? Potrzeba nam powrotu do klasycznego kanonu nauczania czy zacząć coś zupełnie nowego? Jeśli brak formalnego wykształcenia nie jest przeszkodą do podjęcia samodzielnego myślenia, twórczej aktywności, to w jakim kierunku winno pójść szkolne nauczanie i wychowanie, by ten potencjalny „ogień” przestać dławić, a zacząć rozpalać? Te pytania stawiamy nie tylko naszym Prelegentom, ale też środowiskom związanym z edukacją. W kolejnym spotkaniu chcielibyśmy kontynuować ten kierunek myśli i zająć się równie istotnym fundamentem edukacji: wspólnotowością.

Arkadiusz Więcko – pomysłodawca SZM i dr hab. Iwona Jazukiewicz – prowadząca sympozjum

zdjęcie 1Od lewej: Arkadiusz Więcko, dr hab. Iwona Jazukiewicz, dr hab. Anna Murawska prof. US, prof. dr hab. Jan Waszkiewicz, dr Paweł Błażewicz

PARTNERZY

Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Społeczna „Nawigator”, www.nawigator.edu.pl

Przedszkole i Szkoła Społeczna „”Fale”, www.fale.edu.pl

1 LO im.M.Skłodowskiej-Curie, www.lo1.szczecin.pl

Patronat medialny Infoludek.pl

Dobrodzieje:  Restauracja ZAMKOWA, Hostel GRYF, Therapy Art Music Club

Clipboard01

Współfinansowane ze środków Gmina Miasto Szczecin

ZOBACZ PROGRAM

Brak możliwości komentowania.