DOPŁYWY MYŚLI

      Skoro zgodziliśmy się na publiczne dopuszczenie do głosu człowieczej TAJEMNICY złożonej w osobach kruchych, upośledzonych, rozchwianych, nieprzystosowanych – to ośmielamy się poprzez te rubrykę dopuścić do głosu…

Czytaj dalej