Krótka historia Fundacji

Fundacja nasza działa w Szczecinie od 1991 roku na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin skupionych w szczecińskich wspólnotach międzynarodowego ruchu “Wiara i Światło”.

Nasze statutowe cele staramy się realizować poprzez różnorodnie rozumianą integrację osób niepełnosprawnych i ich rodzin z całym społeczeństwem. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywają przyjaciele – osoby pełnosprawne, które angażują się w tworzenie szczególnych relacji, więzi z osobami o nieprzeciętnym IQ serca i ich rodzinami.

Zaczęło się od tego, że w wakacje 1989 roku na zaproszenie księdza Jana Kazieczko, ówczesnego proboszcza z Siekierek, zjechały się do Starych Łysogórek (4 km od Siekierek, gm.Mieszkowice) szczecińskie wspólnoty „Wiara i Światło”. Ksiądz Jan znany ze swej gościnności, zaprosił wspólnoty również na następne wakacje przekazując jednocześnie sam dom nieodpłatnie w ręce wspólnot „Wiara i Światło”! Z ogromnymi obawami Marzena i Arkadiusz Więcko, przyjaciele we wspólnocie, postanowili założyć fundację, która przejęłaby prawnie dom i roztoczyła nad nim opiekę. Nikt wtedy nie przypuszczał, jak cennym darem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie okaże się to pięknie położone miejsce w Dolinie Odry. I tak w sierpniu 1991 roku została zarejestrowana fundacja – jeszcze wtedy w sądzie rejestrowym miasta stołecznego Warszawy – pod osobliwą nazwą: Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach dla Upośledzonych Umysłowo Sierot pod wezwaniem Dzieciątka Jezus (obecna nazwa: Fundacja Dom Rodzinny JANDRZEJÓWKA). Nazwa ta oddawała wolnościowego ducha tamtego okresu. Aby doszło w ogóle do rejestracji musieliśmy wykonać dziesiątki telefonów do stolicy nie mając pewności, że to już wystarczy. Kapitał założycielski wynosił, bagatela, mniej więcej równowartość dzisiejszych 20 złotych… Dom na cześć faktycznych darczyńców: księży Jana Kazieczko i Andrzeja Steckiewicza (ówczesnego kapelana ruchu „WiŚ” w Szczecinie), nazwano „Jandrzejówką”, co nie odzwierciedla całej prawdy gdyż został w tej nazwie pominięty ks. Jerzy Steckiewicz, brat Andrzeja – trzeci darczyńca! Zabytkowa, szachulcowa zagroda (nr 1205 w rejestrze zabytków), złożona z budynku mieszkalnego, stodoły (przeznaczonej na świetlicę, po remoncie w 1993 roku) i zabudowań gospodarczych stanowi własność fundacji. Rancho to jest od 20 lat przystanią dla słabych tego świata. Czują się oni tutaj wreszcie u siebie. Od lat żyją w przyjaźni z mieszkańcami Łysogórek, obdarzając ich bezwarunkową miłością. Tej sztuki możemy się od nich uczyć wszyscy.

Statutowo Fundacja realizuje dwa zasadnicze cele:

– Przygotowanie stacjonarnego domu dla potrzeb środowiska szczecińskich wspólnot międzynarodowego ruchu “Wiara i Światło”.

– Wspieranie duchowych i kulturalnych potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną (wsparcie wyjazdów pielgrzymkowych, rekolekcji, wakacyjnych obozów, mecenat nad Zespołem Piosenki Naiwnej inicjatyw kulturalnych wychodzących do społeczeństwa: sympozja na Zamku, koncerty, spektakle).

Nasza organizacja w oparciu o zebrane dotychczas doświadczenia czyni starania zmierzające do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Wszystkie prace na rzecz fundacji członkowie zarządu jak i współpracownicy wykonują nieodpłatnie. Przed nami najbardziej wymagające wyzwanie – kapitalny remont domu „Jandrzejówka”. W 2010 roku udało nam się zrealizować I etap prac – wymieniliśmy poszycie dachowe w budynku mieszkalnym.

Brak możliwości komentowania.