Wyniki konkursu 2014

Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach p.w. Dzieciątka Jezus we współpracy z Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

O G Ł A S Z A J Ą W Y N I K I

IV KONKURSU INTERMEDIALNEGO

„Dlaczego nie lubimy popełniać błędów?”

 

towarzyszącego

sympozjum „PIĘKNY UMYSŁ. Wyzwania dla edukacji” w ramach VII Szczecińskiego Zalewu Myśli

na Zamku Książąt Pomorskich 21-22 listopada 2014 zorganizowanego przez Fundację Dom Rodzinny w Łysogórkach

Jury w składzie: przedstawiciel Fundacji Dom Rodzinny w Łysogórkach: Arkadiusz Więcko-przewodniczący Jury, koordynator Szczecińskiego Zalewu Myśli oraz polonistki 1 LO: mgr Agnieszka Kubacka, mgr Lesner na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2014r., po zapoznaniu się z pracami literackimi i plastyczno-fotograficznymi zgłoszonymi przez uczniów 1 LO w Szczecinie, postanowiło przyznać następujące nagrody w kategoriach

PRACE LITERACKIE:

Nagroda główna – nie przyznano

I nagroda – Marcelina Jeziorańska kl.If, Katarzyna Kuczyńska kl.If,

II nagroda: Julia Grabowska kl.Ie (przeczytaj tekst), Wojciech Jabłoński kl.IE (przeczytaj tekst), Weronika Salomon kl.IIc

Wyróżnienie: Artur Karkowski kl.Ig (przeczytaj tekst)

PLAKAT, FOTOGRAFIA:

I NAGRODA: nie przyznano

II NAGRODA: Natalia Dziwisz kl.Ie„Dlaczego tak niewielu myśli na matematyce?”

Wyróżnienia: Jakub Balikowski kl.Ie, Beata Bondarowicz kl.If

 

Oficjalne wręczenie nagród nastąpiło podczas sympozjum „Piękny umysł.Wyzwania dla edukacji” w sali kinowej Zamku Ks.Pomorskich 22 listopada 2014r. w trakcie I sesji 10.00-12.00.

Szczegółowy program sympozjum: WWW.fundacja-dom-rodzinny.org.pl

Brak możliwości komentowania.