XI Szczeciński Zalew Myśli 2018

DOBRO WSPÓLNE

28.11.-01.12.2018       Zamek Książąt Pomorskich  i  okolice

Przesłanie

„Musimy odzyskać świat w którym wszyscy dostajemy podarunki, ale i wszyscy mamy obowiązki./…/Niemal we
wszystkim polegamy na instytucjach rynku i państwa pozostawiając bardzo mało przestrzeni na osobistą
sprawczość i zobowiązania moralne”

David Bollier – „Dobro wspólne dla każdego”

Szanowni Państwo

Praktyka komuny wykoślawiła nam rozumienie dobra wspólnego sprowadzając je do dobra dostępnego dla wszystkich, ale bez  jego  poszanowania czyli jako dobra bezpańskiego! Tymczasem – jak podkreśla D.Bolier – „stawanie się dobra wspólnego jest w istocie postawą etyczną –  sposobem na wyjście poza homo economicus, samolubną, kalkulującą, zachłanną na korzyść jednostkę, jaką chcą nas widzieć politycy i ekonomiści. Dobro wspólne zakłada, że ludzie są bardziej skomplikowani, że większe bogactwo naszych zachowań może być wpisane w strukturę naszych instytucji społecznych. Dobro wspólne zakłada ważną rolę samoorganizacji i samorządu, uzupełniających, a zarazem będących wyzwaniem dla rządu państwowego. W bardziej ogólnym sensie, w dobru wspólnym chodzi o opiekę nad tym wszystkim, co posiadamy wspólnie, jako ludzie. O dbałość, abyśmy to dziedzictwo chronili i przekazali, nieumniejszone, następnym pokoleniom. To obejmuje wszystko, od dziedzictwa wiedzy i kultury, przez spójność naturalnych ekosystemów, przestrzeń publiczną i tradycje społeczności, niezbędne do życia wspólnie użytkowane lasy, łowiska i uprawy, aż do niezliczonych innych zasobów, jakie moralnie lub prawnie współposiadamy.

Najdziwniejsze jest to,  że owe zasoby użytkowe są zasadniczo niewidzialne, gdyż istnieją poza obszarem Państwa i Rynku. Nawet, jeśli są dostrzegane, to traktuje się je jako bezwartościowe, bowiem mają mało wspólnego z prywatną własnością, rynkiem lub geopolityką.”

My Polacy  mamy do odrobienia   lekcję , gdyż krótkotrwałe powstanie solidarnościowe non violence w sierpniu`80 skończyło się  zbyt szybko, by można je było przekuć w konkretne rozwiązania instytucjonalne. Apetyt  na głęboko  ludzkie społeczeństwo  pozostał więc niezaspokojony . Nasz kolejny zalew myśli jest próbą podjęcia tego wyzwania…

Arek Więcko

PROGRAM

CZWARTEK    29.11.2018,  g. 19.30  Kooperatywa Łaźnia, ul Koński Kierat 14/15, wstęp wolny KINO ZA WIDNOKRĘGIEM. Dokumenty filmowe: Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”, Marinaleda, wspólnota amiszów – wybrane  projekty społeczne realizujące idee dobra wspólnego.  Prowadzenie: Robert Dziaman

PIĄTEK   30.11.2018ok.g.12.00  Aula V LO  ul.Czesława

– Konferencja specjalna dla młodzieży – „Dlaczego dobro wspólne?” Silke Helfrich.

PIĄTEK   30.11.2018 , Kooperatywa Łaźnia , ul Koński Kierat 14/15, g.  19.00,  wstęp wolny

Debata: Katalog dóbr wspólnych.

Z udziałem: radnych, przedstawicieli NGOSów, mieszkańców Szczecina. Gość specjalny: Silke Helfrich, Jena /Niemcy/. Moderator:  Jerzy Słoma Słomiński, wieś Dąbrówka na Lubelszczyźnie

SOBOTA    01.12.2018 , g.19.00   Sala Kameralna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, bilety 50zł  w przedsprzedaży: Bilety.fm na zamku oraz przed koncertem: w hallu Filharmonii

 

Sympozjum na zamku „Dobro wspólne”

SOBOTA    01.12.2018,  g. 11.00-14.00    Sala  Literacka na Zamku Książąt Pomorskich /nad kinem Zamek/, wstęp wolny

SESJA I   Renesans dobra wspólnego

11.00    Wprowadzenie: Jarema Piekutowski, (ZOBACZ WIDEO) Szczecin-Warszawa

11.05-11.30    Każdy człowiek jako dobro wspólne powierzone nam przez Boga poprzez rodzicówdr hab. Ryszard Stocki  (ZOBACZ WIDEO) ,  Kraków, wykładowca  Akademii Ignatianum Kraków, psycholog, doradca,  zajmuje się partycypacją w zarządzaniu biznesem, stylami życia, współautor książki „Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata”, przygotowuje książkę o złożoności świata, prowadzi blog : http://myindex.stocki.org/pl/

11.30-11.55   Polska jako dobro wspólnedr Maciej Zięba OP, (ZOBACZ WIDEO) Warszawa –  dominikanin, opozycjonista, działacz Solidarności na Dolnym Śląsku jeszcze jako osoba świecka, założyciel Instytutu Tertio Millenio,  publicysta, pisarz, zajmuje się   społeczną nauką kościoła  w życiu gospodarczym, w tym: spuścizną myśli społecznej Jana Pawła II, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku/2007-2010/

11.55 -12.20  Logika rynku a logika dobra wspólnego. Problemy z definicją dobra wspólnegoSilke Helfrich(ZOBACZ WIDEO) Jena / Niemcy/, studiowała języki romańskie oraz pedagogikę na Uniwersytecie im. Karola Marksa w Lipsku, od połowy lat 90. zaangażowana w politykę rozwoju,  w latach 1999 – 2007 była dyrektorem regionalnego Biura Fundacji im. Heinricha Bölla dla Ameryki Środkowej, Kuby i Meksyku zajmującego się kwestiami globalizacji, gender, praw człowieka, od 2007 roku prowadzi niezależną działalność . Jest współautorką i wydawczynią książek poruszających zagadnienia commons (dobra wspólnego): „Who Owns the World? The Rediscovery of the Commons”, (Do kogo należy świat? Ponowne odkrycie wspólnych właścicieli), Monachium 2009,  edytorka książki: Elinor Gestrom „Was mehr wird, wenn wir teilen” ( Czego będzie więcej, gdy będziemy dzielić się), Monachium 2011 ,  „Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat”(Dobro  wspólne. Nowy wymiar polityki poza rynkiem i państwem) „, 2012, wspólnie z Davidem Bollierem: „The Wealth of the Commons beyond Market and State” (Bogactwo dobra wspólngo przekraczające rynek i państwo), 2012,  „Patterns of Commoning„(Wzorce wspólnego dzielenia się), 2015,  jest pierwszą blogerką prowadzącą blog o zagadnieniach commons w języku niemieckim: commonsblog.de2, współzałożyła  Instytut Commonsów w Niemczech

12.20-12.45   Rozmowa z publicznością (ZOBACZ WIDEO)

12.45-13.05  Przerwa na kawę, otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Pawła Pingota (ZOBACZ WIDEO), niepełnosprawnego członka wspólnoty „Wiara i Światło” we współpracy z Marcinem Delektowskim pn. „Natura jako dobro wspólne”

13.05 -13.10   Ogłoszenie wyników konkursu intermedialnego dla uczniów 1LO w ramach programu edukacyjnego „Od idei się zaczyna”  (ZOBACZ WIDEO) we współpracy Fundacji Jandrzejówka i grona pedagogicznego szkoły

SESJA II   Praktyki  dobra wspólnego

13.10-13.25 Dobro wspólne kontra trzeci sektor NGO`s. Na przykładzie Domu „Jandrzejówka” w Starych Łysogórkach  – Arkadiusz Więcko, (PRZECZYTAJ TEKST) (ZOBACZ WIDEO) Szczecin, wieloletni uczestnik szczecińskiej wspólnoty międz. ruchu „Wiara i Światło”, której członkowie od 1989r. sprawują faktyczną opiekę nad „Jandrzejówką”, zagrodą podarowaną szczecińskim wspólnotom „WiŚ” przed trzydziestu laty przez trzech  zaprzyjaźnionych kapłanów: Jana Kazieczko, Andrzeja i Jerzego Steckiewiczów,  wraz z żoną Marzeną założyciel Fundacji Dom Rodzinny w Łysogórkach (obecna nazwa: Fundacja Jandrzejówka), która  sprawuje prawną opiekę nad  domem – miejscem wakacyjnych obozów szczecińskich wspólnot „WiŚ”

13.25 -13.40       Pokój jako dobro wspólneJerzy Słoma Słomiński (ZOBACZ WIDEO), Dąbrówka na Lubelszczyźnie,  magister sztuk pięknych, wcielenie Don Kichota, orędownik wiejskiej spółdzielczości,  wytwórca  bębnów, muzykant, projektant ekologicznych domów, pomysłodawca Domu Kultury Pokoju

13.40 – 14.00       Podsumowanie

(ZOBACZ WIDEO) Koncert  „Dobrze wspólnie” z cyklu

Zespół Piosenki Naiwnej    i jego goście:

Piotr Wyleżoł   z Krakowa           piano jazz

Słoma

Ferajna z niebuszewskich podwórek

Organizator:  Fundacja Jandrzejówka
Współorganizator:   Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Partnerzy: Filharmonia  Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza, Akademia Sztuki
w Szczecinie
Patronat medialny
Ogólnopolski:
-kwartalnik „WiĘŹ” www.wiez.pl/czasopismo/
Lokalnie:
-„Panorama7” – gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie, www.smdab.szczecin.pl
-INFOLUDEK Szczeciński Portal  Informacyjny   www.infoludek.pl
Współpraca:  Akademia Sztuki, I LO im.M.Skłodowskiej-Curie , V LO  im.A.Asnyka,  Kooperatywa  Łaźnia
Dobrodzieje: ludzie dobrej woli,   Restauracja Syryjska Palmyra

Brak możliwości komentowania.