Przesłanie Zalewu Myśli

„Wszyscy maja rację dopóki Boga nie ma w ich wnętrzach
a gdy Bóg realnie w nich króluje
to nikt nie ma racji”

o. Mieczysław Wołoszyn

„Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma bliźniego za brata”

o. Raniero Cantalamessa

IMG_5102

Szczeciński Zalew Myśli to jesienne sympozja na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z imprezami towarzyszącymi: koncerty z cyklu „Zespół Piosenki Naiwnej i jego goście”, wystawy fotograficzne, spektakle teatralne, debaty społeczne, które odbywają się w listopadzie począwszy od 2008 roku. Organizatorowi tych spotkań – Fundacji Dom Rodzinny JANDRZEJÓWKA przyświecała od początku, idea pogłębionej refleksji nad ważnymi aspektami życia w społeczeństwie głęboko ludzkim: miejscem słabości, bezinteresowności, postawy dziecięctwa, prawdy, ciszy, odwagi bycia sobą w relacjach międzyludzkich, nowymi paradygmatami edukacji podążającej ku wspólnocie. Uczestnicy tych konferencji, zarówno ci znani jak i szerzej nieznani występują na zamku, nie tyle z pozycji autorytarnych racji, co gotowi są – podążając własnymi drogami, nie rzadko odmiennymi światopoglądowo – spoglądać w tym samym kierunku! Łączy ich przeświadczenie, że dialog, mimo ujawnianych różnic, jest możliwy i bywa owocny dla każdej z uczestniczących w nim stron. Niebagatelną rolę w naszych spotkaniach odgrywa publiczność – jej uwaga w słuchaniu, dopowiedzenia i stawiane pytania wnoszą zawsze nowe aspekty i inspiracje do tematu przewodniego. Podejmujemy wysiłek zapraszania prelegentów, którzy potrafią różnić się na sposób piękny, bez uciekania do emocji czy argumentów ad personam.

Rozmawiając z drugim, tak naprawdę rozmawiamy ze sobą, poszerzając strumień światła, inspirując siebie nawzajem. Pogłębiając „zalew myśli” tworzymy „internetową biblioteczkę” – zasobne źródło przemyśleń, doświadczeń, inspiracji płynące od osób praktykujących na co dzień życie nie tracące z pola widzenia osób słabszych, potrzebujących. Nasze zamkowe spotkania, to nie jest „wąska” inicjatywa „na rzecz”, to raczej szeroka perspektywa spoglądania z różnych stron w tym samym kierunku.

Liczymy, że nasze konferencje będą stanowić inspirację dla osób poszukujących głębszego sensu życia, zwłaszcza ludzi młodych, a pragnienie sensu zaprowadzi ich do ludzi, jeszcze słabszych od nich samych. Oby ze zdumieniem było im dane wtedy poczuć rodzącą się siłę z własnej i cudzej słabości…

Szanowni Państwo,

w 2018 roku odbyła się jedenasta z kolei edycja Szczecińskiego Zalewu Myśli, pn. „Dobro Wspólne”. Czas refleksji nad fenomenem dobra wspólnego z udziałem m. in. Silke Helfrich (Jena), dra hab. Ryszarda Stockiego (Kraków), Jerzego „Słomy” Słomińskiego i Nicole Słomińskiej (Dąbrówka), przyspieszył decyzję, która dojrzewała już od paru lat… Całą parę inicjatywy spotkań wokół idei społeczeństwa głęboko ludzkiego pragnę przenieść na grunt mniej sformalizowany poza Fundacją, a zarazem obiecujący pod każdym względem. Z nadzieją, że w nowym miejscu i w poszerzonym składzie personalnym będziemy w stanie wypracowywać nowe, ważne tematy z udziałem gości mających wiele do powiedzenia.

Prawdopodobnym miejscem spotkań będzie sala Kooperatywy Łaźnia przy Końskim Kieracie 14/15.

Materiały z dotychczasowych spotkań (2008 – 2018) pozostaną na stronie fundacji Jandrzejówka.

Arkadiusz Więcko, pomysłodawca SZM, fundator fundacji Jandrzejówka

Brak możliwości komentowania.