Podsumowanie SZM 2008 – 2018

Szanowni Uczestnicy, Sympatycy, Czytelnicy

Kontynuacja spotkań ramach Szczecińskiego Zalewu Myśli na zamku w Szczecinie w dotychczasowej formule: sympozjum, koncert i imprezy towarzyszące, stała się niemożliwa. Brak stabilnych źródeł finansowania imprezy, wysokie koszty wynajmu sal zamkowych zdecydowały o potrzebie zmian.

Czerpiąc inspirację ze źródeł chrześcijańskich ze szczególnym uwzględnieniem spotkania z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, nie zawłaszczaliśmy spotkań jako gospodarze pamiętając ,że „duch działa kędy chce”! Zapraszaliśmy chętnie do rozmowy osoby o różnych barwach światopoglądowych potrafiących spoglądać , mimo dzielących ich różnic, w tym samym kierunku! Zamkowe spotkania Zalewu Myśli wokół ważkich aspektów życia w społeczeństwie głęboko ludzkim w latach 2008-2018 obfitowały w wiele inspirujących wystąpień, które w większości udało się nam zgromadzić (teksty, wideokonferencje) w witrynie Fundacji Jandrzejówka jak i na własnym kanale Youtube. Zasoby te pragniemy uczynić stale dostępnymi celem inspirowania do własnych poszukiwań głębszego sensu życia i zajmowania aktywnej postawy w budowaniu zrębów społeczeństwa głęboko ludzkiego. Naszemu patronowi Jean`owi Vanier (1928-2019) towarzyszyła w życiu stale myśl: chrześcijanin to człowiek , który potrafi spotkać się z drugim na jego warunkach!

Co dalej? Pomysłodawca szukając nowych źródeł finansowania pragnie skorzystać z nowych form zbiórek publicznych by tym bardziej uczynić dzieło dobrem wspólnym … Jeśli ta droga się powiedzie będziemy kontynuować spotkania , tyle że w zmienionej formule co do miejsca i rozciągniętego w czasie! Chodzi o pozostawienie odpowiedniego czasu na rozmowę i pełniejsze wykorzystanie obecności zaproszonych gości.

Najbliższe plany to: przygotowanie memoriału nt korzeni i gleby dobrej edukacji w oparciu o najlepsze praktyki w kraju i w świecie. Nie mamy wątpliwości, że to w tym obszarze toczą się nieustające zmagania o przyszłe społeczeństwo! To czym karmimy w szkole młode pokolenie, tym „odpłaci” ono wchodząc w dorosłe życie. Jakość edukacji, obok jakości rodziny przesądzają o jakości relacji w społeczeństwie…

Arkadiusz Więcko, pomysłodawca i organizator Szczecińskiego Zalewu Myśli

Brak możliwości komentowania.