Kiedy jestem sobą – Maciej Kowalczyk

Każdy z nas jest inny, posiada inny styl ubioru i zachowania się, każdy z nas posiada inne poglądy społeczne i polityczne. Każdy z nas wyznaje inaczej swoją wiarę, posiada inne nastawienie do życia oraz inaczej spełnia swoje potrzeby samorealizowania się.

W życiu każdego człowieka występują pewne wartości, które są uważane przez nas za najważniejsze. Są to najczęściej przyjaźń, miłość, rodzina i wiara. Człowiek, aby mógł zawierać nowe znajomości, potrzebuje cechy zwanej odwagą. Cecha ta jest po części wrodzona, a po części nabyta. Niektórzy wolą prowadzić spokojny tryb życia, inni natomiast nie wyobrażają sobie dnia bez zastrzyku dawki adrenaliny. Odwaga ma wiele zastosowań w życiu codziennym. Być odważnym to nie oznacza tylko uprawiać niebezpieczne sporty. Trzeba wiedzieć, jak w danej sytuacji się zachować. Wielu ludzi myli pojęcie odwagi z popisywaniem się. Codziennie na ulicy można zauważyć kogoś, kto wykonując niedorzeczne czyny popisuje się przed grupą kolegów lub koleżanek, aby im zaimponować. Takie osoby udają, że są odważne. W rzeczywistości wykazują się bezmyślnością. Sekretem zawarcia nowych znajomości jest bycie po prostu sobą. Mówi o tym Søren Kierkegaard Trze­ba mieć niemało od­wa­gi, aby się uka­zać ta­kim, ja­kim się jest naprawdę.” Nie wolno pozwolić, aby ktoś polubił Ciebie, jako kogoś, kim tak naprawdę nie jesteś. Zawsze znajdzie się druga osoba, która polubi Twój całokształt, polubi Ciebie takiego, jakim jesteś. Podsumowując moją myśl przytoczę cytat  Jeana-Paula Sartr’a, który mówi: Trze­ba mieć od­wagę być ta­kim jak każdy, aby nie być po­dob­nym do nikogo.” Bardzo często ludzie tracą odwagę, aby zaprezentować siebie na tle społecznym. Uważają się za gorszych i słabszych. Brak odwagi hamuje ich przed zrealizowaniem samego siebie. Osobiście uważam, że wraz z odwagą w parze powinien iść pozytywizm. Im bardziej będziemy nastawieni pozytywnie do spraw, które sprawiają nam trudności, tym bardziej będzie w nas rosło poczucie odwagi. Odwaga ma również zastosowanie w tym, co robimy i czym się interesujemy. Osoby bardziej odważne mają więcej zainteresowań i zajęć, którymi się zajmują codziennie, natomiast osoby o mniejszym poczuciu odwagi są typami ludzi, którzy swoje życie wolą spędzić spokojnie, najlepiej siedząc w jednym, bliskim i ciepłym dla nich miejscu. Sam należę do tego typu ludzi, więc wnioskuję, że nie posiadam dużej odwagi, aczkolwiek nie posiadam trudności z zawieraniem nowych znajomości. Według mnie odwaga wiąże się w pewnym sensie z poczuciem odpowiedzialności. W naszym życiu zdarzają się takie sytuację, w których najpierw działamy a potem zastanawiamy się nad konsekwencjami naszego postepowania. Przykładem takim jest chociażby Jonatan Lew z książki „Bracia Lwie Serce” Astrid Lindgren. Ciążyła nad nim wielka odpowiedzialność za brata, który był nieuleczalnie chory, a jego dni życia były policzone. W pożarze domu Jonatan ratuje swojego brata Karola, tracąc przy tym własne życie. W tym przykładzie widać, że miłość, jaką obdarowywał swojego brata pociągnęła go do odpowiedzialności za niego, co przerodziło się w odwagę. Dla bliskiej nam osoby, jesteśmy w stanie zaryzykować wszystko, co mamy. Drugim takim przykładem jest Antygona, która przeciwstawiła się Kreonowi i pochowała zwłoki Polinejkesa. Udowodniła tym miłość do swojego brata oraz do religii, jaką wyznaje i dzięki temu zebrała wystarczająco odwagi, aby postawić się władcy nie zważając na konsekwencje, jakie zostały wyciągnięte z jej zachowania.  Antygona wykazała się tutaj dużą religijnością. Wiele osób ma z tym problem, gdyż boją się oni wyznawać swoją religię. Kiedyś Jan Paweł II powiedział: „Miejcie odwagę żyć dla miłości, Bóg jest miłością”. Jest to przykład na to, że miłość nie istnieje bez odwagi. Phil Bosman powiedział Cza­sami wy­daje nam się, że mie­szka w nas dwóch różnych ludzi. Je­den, który wszys­tko dos­ko­nale czy­ni i te­go człowieka pre­zen­tu­jemy światu. Jest też i ten dru­gi, które­go się wstydzi­my, i te­go uk­ry­wamy.” Przedstawione jest tutaj zjawisko zamknięcia się w sobie. Jest to często spowodowane złymi przeżyciami z przeszłości, które trwale siedzą w naszej psychice. Często hamują one nas przed rozwijaniem swoich zainteresowań czy zawieraniem nowych znajomości. Wygląd jest także cechą, która powoduje mieszane uczucia związku z naszą odwagą. Ludzie, którzy posiadają odmienne cechy wyglądu zewnętrznego, boją się być w centrum zainteresowania społeczeństwa. Dzieje się tak, ponieważ uważają, że są inni. Nie posiadają odwagi, aby przeciwstawić się problemowi, z jakim się zmagają. Każdy w swoim życiu chce odczuwać szczęście, lecz nie każdy wie jak je osiągnąć. Wspomina o tym w swojej myśli Tukidydes, który mówi: „Pod­stawą szczęścia jest wol­ność, a pod­stawą wol­ności odwaga”. Jednak czasami nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z problemami, potrzebujemy drugiej osoby, która zrozumie nas, doda nam odwagi i sprawi, że będziemy szczęśliwi. Przytoczę tu kolejny cytat Phila Bosmana: „Uz­dro­wić człowieka oz­nacza dać mu po­now­nie ut­ra­coną odwagę”.  Udowadnia on w swojej wypowiedzi, że nie jesteśmy w stanie sami odzyskać utraconej odwagi. W tych trudnych chwilach powinny być osoby, które będą nas wspierały. Takimi osobami jest rodzina, przyjaciele lub inne osoby z zewnątrz, które darzymy sympatią i zaufaniem. Odwagę trzeba mieć także do spełniania swoich najskrytszych marzeń, tych wielkich i tych mniejszych. Nie można bać się marzyć. Wspomina o tym w swojej wypowiedzi Paulo Coelho: „Świat na­leży do ludzi, którzy mają od­wagę marzyć i ry­zyko­wać, aby spełniać swo­je marze­nia. I sta­rają się ro­bić to jak najlepiej” . Kiedy stajemy się odważni uaktywnia w nas się wiele cech, które pomagają nam odnaleźć się w życiu codziennym. Wszystko jest ze sobą powiązane. Bez poczucia odpowiedzialności nie istnieje odwaga, bez odwagi nie istnieje zaufanie i miłość, natomiast bez miłości nie istnieje wiara. Brak odwagi z chwilą urodzenia się nie stanowi problemu, aby ją nabyć. Wystarczy uwierzyć w siebie, wyznaczyć sobie jakiś cel w życiu i dążyć do spełnienia go. Wtedy osiągnie się sukces, a wraz z sukcesem osiągnie się szczęście, które podbuduje nasze wartości związane z odwagą.

Umiejętność bycia sobą kształtuje się, przez całe życie, wraz z nabytym doświadczeniem, siłą przebicia, poczuciem bezpieczeństwa, konsekwencją, odpowiedzialnością, a przede wszystkim z odwagą. Tym zakończeniem chciałbym zauważyć i podkreślić, jak ważne w życiu jest kształtowanie swojej osobowości.

Brak możliwości komentowania.