Projekt Edukacyjny „Od idei się zaczyna” – założenia

        Program Edukacyjny „Od idei się zaczyna”

Hasło: Wolność od rywalizacji to wolność do harmonii

1.Pomysłodawca:  Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach /www.fundacja-dom-rodzinny.org.pl/

2.Partner:  dyrekcja i grono pedagogiczne  1 LO w Szczecinie

3.Grupa docelowa:  młodzież klas pierwszych i drugich kolejnych roczników 1 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

4.Początek realizacji:  II semestr roku szk. 2010/2011  i w następnych latach

5.Miejsce i czas:

– sala  lekcyjna  w 1 LO  w Szczecinie w czasie łączonych lekcji religii, etyki i wychowawczych /po dwie klasy na trzech kolejnych godzinach lekcyjnych/ w dwusemestralnym cyklu 4-6 spotkań /II semestr – klasy pierwsze, kontynuacja w I semestrze następnego roku szkolnego – klasy drugie/.

Cele programu

1.Inspiracja młodzieży  wartościowymi ideami życia w  społeczeństwie obywatelskim, głęboko ludzkim :  potrzeba utrzymywania relacji przyjacielskich, uznanie słabości i siły jako wzajemnie uzupełniających się wektorów ludzkiej egzystencji,  zajmowanie postawy bezinteresowności, pielęgnacja w sobie  dziecięcej wrażliwości, uważne towarzyszenie osobom cierpiącym, słabym, potrzebującym, twórcza samorealizacja.

Gośćmi młodzieży  w cyklicznych 4-6 spotkaniach  połączonych z rozmowami będą  nieprzeciętni  mieszkańcy Szczecina – wypróbowani  prelegenci zamkowych sympozjów w ramach cyklu „Szczeciński Zalew Myśli”,  żyjący na miarę idei , które głoszą publicznie.

  1. Włączenie młodzieży uczestniczącej w projekcie do współtworzenia tematyki i kształtu  kolejnych, listopadowych sympozjów na Zamku Książąt Pomorskich wokół istotnych aspektów  „gleby” z której wyrasta wrażliwe na potrzeby drugiego społeczeństwo .

3.Przybliżenie młodzieży miejsc  w Szczecinie w których można w sposób otwarty praktykować idee społeczeństwa głęboko ludzkiego poprzez ich odwiedziny w ramach projektu szkoleniowego dla wolontariuszy „Silny potrzebuje słabego”. 4.Włączenie młodzieży  do czynnego uczestnictwa w ruchu wolontariuszy na rzecz posługi w środowisku potrzebujących rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi  intelektualnie  ze środowiska szczecińskich wspólnot Międzynarodowego Ruchu  „Wiara i Światło” .

  1. Zachęta młodzieży z I LO w Szczecinie do twórczych poszukiwań własnej odpowiedzi na wyzwania jakie niesie idea społeczeństwa obywatelskiego, głęboko ludzkiego.

 

Formy realizacji:

– krótkie wystąpienia prelegentów zaproszonych przez Fundację do szkoły  w ramach projektu „Od idei się zaczyna” połączone z możliwością zapytania, rozmowy z uczniami wybranych sześciu pierwszych klas I LO /w II semestrze i z kontynuacją w I sem.klasy drugiej/

 osobne lekcje wychowawcze dla uczniów klas biorących udział w projekcie pt. „Od idei się zaczyna” /poza czasem spotkań z gośćmi / poświęcone tematyce cyklu spotkań, poprowadzone przez wychowawców klas w oparciu o podane wskazówki-zagajenia

  możliwość uczestnictwa w kursie dla wolontariuszy pn.”Silny potrzebuje słabego”  w powiązaniu z posługą w środowisku dysfunkcyjnych rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie ze szczecińskich wspólnot  międzynarodowego ruchu „Wiara i Światło”

zaproszenie młodzieży do uczestnictwa /referaty/w kolejnych listopadowych sympozjach z cyklu Szczeciński Zalew Myśli na Zamku Książąt Pomorskich przygotowywanych przez Fundację Dom Rodzinny w Łysogórkach,

możliwość udziału wolontariuszy z I LO  w inicjatywach kulturalnych integrujących  osoby niepełnosprawne intelektualnie z ruchu „WiŚ” ze środowiskiem lokalnym/np. wspólna realizacja spektaklu teatralnego/

 Spodziewane rezultaty projektu

 – przybliżenie młodzieży ideałów dla których warto żyć poprzez  konfrontację  ze światem dorosłych, którzy  starają  się żyć na miarę tych ideałów

– wyposażenie młodzieży w praktyczne wskazówki ułatwiające  czuwanie nad własnym rozwojem  człowieczeństwa /pragnienie odkrywania i rozwijania osobistych pasji, poszukiwania głębszego sensu życia, otwarcie się na bezinteresowne niesienie pomocy słabszym/

– możliwość praktykowania idei społeczeństwa głęboko ludzkiego w wolontariacie /wspólnoty ruchu „Wiara i Światło” na terenie Szczecina/

         – inspirujące ”ożywienie” tematyki lekcji wychowawczych w klasach licealnych

Program spotkań młodzieży z gośćmi

1.Tematyka I /RELACJE MIĘDZYLUDZKIE- słabość i siła/:  Miejsce słabości w relacjach międzyludzkich, paradoks siły i słabości. Kto silny, a kto słaby? Czy w dobrych relacjach można ominąć słabość? Czy silny  potrzebuje słabego? Co słabość drugiego robi z nami? Skąd bierze się lęk przed okazywaniem słabości?

– gość:  p.Jadwiga Gajlun-Markur, z urodzenia kaleka z jedną kończyną, szczecińska

malarka z wyboru, bezdzietna wdowa,  prelegentka zamkowego sympozjum „Silny potrzebuje słabego”

 

2.Tematyka II /WSPÓLNOTA- potrzeba przynależności/: Tęsknota za przyjaźnią, potrzeba przynależności. Wspólnota jako miejsce, gdzie różnice nie dzielą, a ubogacają, gdzie można być wysłuchanym i uczyć się słuchać innych, być z drugim dla niego  samego, odkrywać i oswajać własne i cudze słabości, gdzie można leczyć własne i cudze zranienia, liczyć na zrozumienie, akceptację. Szczególne dary złożone w osobach niepełnosprawnych intelektualnie: zdolność do    nawiązywania więzi, spontaniczność, radość. Co mają światu do zaoferowania „wieczne dzieci”?

– gość: szczecińska wspólnota „Wiara i Światło, uczestnik międzynarodowego ruchu

chrześcijańskiego, wielowyznaniowego o charakterze spotkaniowym, gromadzącego osoby niepełnosprawne  intelektualnie, ich rodziny i  przyjaciół.

 

3.Tematyka III /BEZINTERESOWNOŚĆ/Jak nie dać się zniechęcić do bezinteresowności? Po co i czy popłaca bycie bezinteresownym? Skąd w nas lęk przed dzieleniem się z innymi swoim czasem, talentami, wiedzą, dorobkiem materialnym? Czy sami osobiście  znamy osoby bezinteresowne? Czy bezinteresowność nie jest tylko pobożnym życzeniem? Czy bezinteresowność można posiąść na zawsze?

– gość: p. Agnieszka Gonerko z domu Chałubińska, szczecińska lekarka, prelegentka zamkowego sympozjum „Za darmo nie na darmo”, prawnuczka Tytusa

Chałubińskiego, współzałożyciela uzdrowiska w Zakopanem – opowie  o dobroci i bezinteresowności swoich , nie żyjących już  rodziców: Marii i Stefanie Chałubińskich.

 

 4.Tematyka VI /PASJA- nieść pomoc słabszym/Marzenia a decyzja – czy może być za   późno na zmianę decyzji? Kto potrzebujący, a kto dający? Jaki własny interes mogę mieć w tym, że pomagam innym? Czy ma sens moja osobista kropla miłości w morzu ludzkich potrzeb? Czego się oczekuje od tych , którzy udzielają pomocy innym?

gość:  ks.Maciej Szmuc, dyrektor Archidiecezjalnego Caritasu, przyjaciel osób niepełnosprawnych intelektualnie w ruchu „Wiara i Światło”, dwukrotnie odwiedzał społeczność Haiti niosąc pomoc medyczną ofiarom trzęsienia ziemi, prelegent zamkowego sympozjum „Mały książę.Ocalić dziecko w dorosłym”/2010/.

 

5.Tematyka VII /PASJA-sztuka/np. fotografia//: Po kim przejmuje się pasje? Kiedy się wie , że to jest „to”? Czy to dobrze, że godzimy się z myślą, iż tzw. „brak smykałki” jest usprawiedliwiającym powodem nie uprawiania przez nas amatorsko np.fotografii? Patrzymy na to samo ale nie tak samo!   

Myślenie obrazami – na czym polega? Dobre zdjęcie –kwestia sprzętu czy oka fotografa?

i związany artystycznie ze  Szczecinem. Jak   kadrować ujęcie? Jak ustawić aparat  żeby   wyszło interesujące zdjęcie? Czy trzeba mieć talent czy wystarczy zamiłowanie?

Gość: Tadeusz Sołga, Szczecin, osoba niepełnosprawna – pasjonat muzyki, kina i dobrej książki, samouk

Brak możliwości komentowania.